Používáte nepodporovaný prohlížeč. Upgradujte si prosím na aktuální verzi.

Příspěvky na sezónu 2021/2022 a lékařské prohlídky

Rozhodnutí výkonného výboru o výši příspěvků na sezonu 2021/2022

Vážení rodiče!

Výkonný výbor HC Poděbrady se Vás, na základě jednání, rozhodl informovat o výši příspěvků na sezónu 2021/2022.

Výše příspěvků na sezónu 2021/2022 byla stanovena na 3.000,- Kč

Odůvodnění:

Dne 08.01.2021 vydal VV HC Poděbrady prohlášení, že část zaplacených příspěvků ze sezony 2020/2021 bude převedena na úhradu příspěvků na sezonu 2021/2022. Příspěvky ve výši 7.000,- Kč za sezonu zahrnují letní přípravu v květnu a červnu, dále zahájení sezony v průběhu měsíce srpna a vlastní hokejovou sezonu od září do března. V té garantuje HC Poděbrady pro jednotlivá mužstva 3-4 tréninky za týden a mistrovské zápasy určené rozpisem dané soutěže, a navíc možnost sehrání přátelských zápasů a turnajů organizovaných v rámci možností jednotlivých mužstev.

Z tohoto výčtu garantovaných tréninků a zápasů HC Poděbrady umožnilo všem hráčům odsportovat zhruba 40% tréninků a zápasů. Na základě tohoto výpočtu byla stanovena částka 3.000,- Kč na sezonu 2021/2022. Tato částka platí pouze pro hráče, kteří v sezoně 2020/2021 uhradili plnou částku 7.000,- Kč.

Věříme, že s tímto řešením souhlasíte a děkujeme Vám za pochopení

Výkonný výbor HC Poděbrady
Ing. Petr Fiala, David Kubát, Milan Hněvsa, Ing. Jakub Král


Příspěvky HC Poděbrady na sezónu 2021/2022 jsou určeny takto:

 • Příspěvky hráčů od 2.třídy ve výši
  • 3.000,- Kč za podmínky zaplacení příspěvku v plné výši 7.000,- Kč za minulou sezonu 2020/2021
  • 7.000,- Kč pokud nebyl zaplacen příspěvek v plné výši 7.000,- Kč za minulou sezonu 2020/2021
 • Příspěvky hráčů nehrající přípravky a náboru činí 3.000,- Kč

Slevy

 • nově příchozí hráč do přípravky - sleva 1.000,-Kč
 • druhé dítě v klubu – sleva 50%
 • třetí a další dítě v klubu – řeší individuálně výkonný výbor

Splatnost:

 • nehrající přípravka do 31.12.2020
 • ostatní do 31.10.2020
Platba převodem na bankovní účet
Číslo účtu:107-8285230227/0100
Do poznámky:jméno hráče
Lékařské prohlídky

Každý hráč, který je registrován v HC Poděbrady na sezónu 2021/2022 musí mít potvrzení od lékaře, kde bude napsáno "Schopen hrát lední hokej" a dále musí podstoupit klidové vyšetření EKG. Tyto dokumenty je nutné předat vedoucím jednotlivých družstev do 30.09.2021, kteří je předají vedení oddílu, kde budou celou sezónu bezpečně uloženy. V případě, že hráč tyto potvrzení mít nebude, nemusí být připuštěn k zápasům za HC Poděbrady.

Dle všeobecného ustanovení pro soutěže řízené Českým svazem ledního hokeje z.s. nesmí být lékařský posudek v den utkání starší jak 12 měsíců! Na každou hokejovou sezonu je tak nutný nový posudek!

>> ŽÁDOST O POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K TĚLESNÉ VÝCHOVĚ A SPORTU