Používáte nepodporovaný prohlížeč. Upgradujte si prosím na aktuální verzi.
Klub

Nové zázemí zkolaudováno!

Samotnému zahájení stavby samozřejmě předcházelo mnoho měsíců a let příprav a vyjednávání. To, že k zimnímu stadionu, který byl slavnostně znovuotevřen v roce 2014, je potřeba dobudovat také nové šatny, bylo jasné od začátku. Zázemí ve staré budově bylo kapacitně nedostatečné. Bývalé vedení města v čele s panem starostou Langrem však vidělo priority jinde a přestože výstavbu šaten mělo ve svém akčním plánu a přestože se prezentovalo podporou sportu a snahou o vylepšení sportovní infrastruktury, vždy byl v případě šaten objeven důvod, proč není možné výstavbu zahájit. Nelze vyloučit, že pravým důvodem bylo to, že stavbu prosazoval tehdy opoziční zastupitel, předseda HC Poděbrady, autor tohoto textu.

Po volbách v roce 2018, kdy došlo ke změně ve vedení města, se deklarovaná snaha o vylepšení sportovní infrastruktury ihned promítla jednak do rozhodnutí o zahájení výstavby Městské sportovní haly, ale i do snahy o zajištění finančních prostředků na výstavbu šaten u zimního stadionu. Rýsovala se totiž velmi dobrá šance na získání dotace z programu č. 133 530 – Podpora materiálně technické základny sportu 2017 – 2024, vyhlašovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na výstavbu a technické zhodnocení sportovních zařízení. Situace byla o to složitější, že předcházející zastupitelstvo na svém posledním zasedání nejtěsnějším poměrem hlasů 11:10 rozhodlo o posunutí závazku 50 mil Kč na rekonstrukci Městské sportovní haly do dalšího volebního období, do roku 2019. Sestavování rozpočtu pro rok 2019 toto rozhodnutí výrazně ovlivnilo. Novému vedení města se však podařilo připravit a schválit vyrovnaný rozpočet i díky předjednanému úvěrovému rámci. Ten však, z důvodu seškrtání a snížení řady výdajů a hospodárného vedení města v roce 2019, nebylo nikdy potřeba čerpat.

Na základě toho, že se podařilo zapracovat projekt výstavby šaten do rozpočtu, který byl poté zastupitelstvem města schválen, bylo městu Poděbrady umožněno požádat o dotaci a dle optimistických předpokladů tato žádost dopadla opravdu kladně! To znamenalo, že Ministerstvo školství, mládežea tělovýchovy se na vysoutěžené ceně 32.850.552 Kč včetně DPH podílelo dotací ve výši 15.415.500 Kč! Tato dotace byla již v roce 2019 připsána na účet města. Stejně jako na jiných stavbách se v průběhu výstavby vyskytly problémy, které bylo potřeba řešit. Jedním z nich byla např. absence vzduchotechniky v původní projektové dokumentaci. Ta byla vyhotovena v roce 2015 a řada předpisů se od té doby změnila. Bylo potřeba upravit také řešení některých technologických zařízení. Celková cena se v průběhu stavby zvýšila o 6.894 000,- Kč, přičemž takřka polovinu této částky ovlivnila instalacejiž zmiňované chybějící vzduchotechniky. Stavba je však nyní, po vyřešení všech potíží, zdárně dokončena. Na základě projektové dokumentace se bude ještě vyhlašovat výběrové řízení na zhotovitele parkoviště a odstavných ploch okolo zimního stadionu.

Pro každodenní život zimního stadionu bude mít otevření nových šaten velký význam. HC Poděbrady se konečně dočká toho, že každé mládežnické družstvo bude mít svou šatnu a děti se již nebudou muset tísnit ve sklepních šatnách jako doposud. Stejně tak více prostoru získá i Krasobruslařský klub Poděbrady. Součástí nové budovy je v přízemí 6 nových, vzájemně propojitelných šaten. Samozřejmostí jsou sociální a hygienická zařízení, která jsou ekonomicky umístěna tak, aby sloužila vždy dvěma šatnám najednou. Dále zde najdeme také hygienické zázemí pro diváky stadionu, šatny pro rozhodčí a energocentrum. V prvním patře se nachází především rozcvičovna, posilovna, ale také konferenční místnost a společenský prostor pro rodiče, čekající na své trénující ratolesti. Vylepšený zimní stadion s novou budovou šaten bude zároveň i skvělou reklamou pro město, protože naši soupeři i všichni ostatní uživatelé stadionu, budou vždy umístěni do nových šaten. Vznikl tak moderní, plnohodnotný sportovní stánek splňující požadavky na současnou přípravu sportovců. Již nyní je evidován zájem ČSLH o spolupráci. Blízkost Prahy, nedostatečná kapacita ledových ploch v ČR a v neposlední řadě kouzlo Poděbrad dává tušit velmi zajímavé možnosti rozvoje sportovní spolupráce. Vím, že se již dojednávají např. podrobnosti přípravného ročního kempu sledge hokejistů před příští paralympiádou. Moderní zázemí vytváří zároveň možnost využití zimního stadionu Poděbrady jako multifunkční arény pro nejrůznější kulturně – společenské akce.

Otevřením nových šaten na zimním stadionu, společně s nedávno dokončenou Městkou sportovní halou, se posunula nejen sportovní infrastruktura v Poděbradech o velký skok dopředu.

Ing. Petr Fiala
zastupitel města Poděbrady
předseda HC Poděbrady

Fotogalerie